Lønberegner for Privatansatte Maskinmestre i land

Med vores lønberegner kan du finde ud af, hvad andre med din profil tjener. Lønberegneren viser lønniveau baseret på uddannelsesanciennitet, branche, stilling, geografi, størrelsen på den virksomhed du arbejder i, personaleansvar og overarbejde. Lønberegneren er baseret på medlemmernes lønoplysninger indsamlet i september 2022.

For privatansatte maskinmestre til søs samt for offentligt ansatte maskinmestre i land findes endnu ingen lønberegner, hvorfor der henvises til vores lønstatistik og arbejdsmarkedsafdelingen.

Vælg de kriterier der passer bedst på dig og din jobsituation

Uddannelsesanciennitet
Branche
Stilling
Geografi
Virksomhedens størrelse
Personaleansvar
Overarbejde (ugentligt gennemsnit)